<br>"Transplantacje Dar Życia"


Zwycięski projekt w konkursie na symbol kampanii społecznej:
"Transplantacje Dar Życia"