Projekt graficzny strony dla Support For Project Management
    - firmy zajmującej się zarządzaniem przedsięwzięciami